MR

Sinds september 2009 heeft onze school een medezeggenschapsraad (MR). Deze bestaat uit een leerkrachtgeleding en een oudergeleding. De ouders worden vertegenwoordigd door dhr. L. van den Berg en mevr. H. Molendijk - Vermeer. De leerkrachten worden vertegenwoordigd door mevr. P. Jansen en mevr. E. de Leeuw.

De MR heeft een aantal taken. Allereerst is de MR een aanspreekpunt voor ouders. Daarnaast keurt de MR besluiten van bestuur en directie en voorziet hen (al dan niet gevraagd) van advies. Ook denkt de MR mee met vernieuwingen binnen de school.

Wanneer u vragen of opmerkingen heeft over het reilen en zeilen op school, kunt u contact opnemen met de MR. U kunt daarvoor één van de leden persoonlijk aanspreken, of mailen naar e.deleeuw@groenvanprinstererklaaswaal.nl

637