Locatieraad

De locatieraad van onze school bestaat uit 5 leden, die behoren tot de plaatselijke kerken. Zij hebben “identiteit” in hun portefeuille. De leden van deze raad leggen klassenbezoeken af, hebben gesprekken met teamleden, zijn betrokken bij de gesprekken tijdens een sollicitatieprocedure en hebben een taak bij de Kerstviering, de jaaropeningen/-sluitingen en het afscheid van groep 8. In de jaargids kunt u de namen en mailadressen vinden van de leden van de locatieraad.

  • Geborgenheid
  • Verantwoordelijkheid
  • Verbinding
  • Bloei