Kernwaarden

De vier kernwaarden op onze school zijn:

  • Geborgenheid
  • Verbinding
  • Verantwoordelijkheid
  • Bloei

Geborgenheid
Onze school kan omschreven worden als kleinschalig waarbij iedereen elkaar kent. We hebben alle leerlingen in beeld. De lijntjes binnen de school zijn kort. Dit geldt ook voor de contacten tussen ouders en school. Wederzijds vertrouwen geeft veiligheid op onze school. Binnen de sfeer van geborgenheid mogen we elke dag de kinderen wijzen op die enige Schuilplaats des Allerhoogste (Psalm 91), waar de échte geborgenheid te vinden is.

Verbinding
Om geborgenheid binnen de school te kunnen realiseren, is verbinding nodig. Verbinding tussen het personeel en de leerlingen. Verbinding tussen de personeelsleden onderling. Verbinding tussen het personeel en de ouders. Vanuit die verbinding kan er gezamenlijk gezocht worden naar het beste voor het kind. Verder is een verbinding met externe partijen nodig om samen op zoek te gaan naar een passend onderwijsaanbod voor ieder kind. We zijn ervan overtuigd dat een leerling pas zichzelf kan zijn, wanneer hij in verbinding is met de ander en bovenal met dé Ander.

Verantwoordelijkheid
Verantwoordelijkheid duiden wij op verschillende manieren. Als personeelsleden en leerlingen zijn we verantwoordelijk voor elkaar en voor onszelf. Daarnaast draagt zowel het personeel net als de leerlingen zorg voor hun eigen leer- en ontwikkelproces. Dat geldt ook voor het omgaan met materialen alsook het verantwoord omgaan met Gods schepping en onze medemens.

Bloei
Op onze school is ontwikkeling belangrijk, waarbij we niet uitgaan van het maximale van onze leerlingen en medewerkers, maar van het optimale. We zijn op zoek naar een balans tussen hoofd, hart en handen. Om die reden organiseren we vrijdagmiddagworkshops waarbij leerlingen van groep 5 t/m 8 kunnen inschrijven voor een workshop naar keuze.

  • Geborgenheid
  • Verantwoordelijkheid
  • Verbinding
  • Bloei