Grondslag en identiteit

De Groen van Prinstererschool is een school met een missie: 'Zaaien voor de oogst'. Deze missie wijst allereerst op de het zaaien van Gods Woord (Matthéüs 13). We zaaien dit Woord met als doel de oogst. Tegelijkertijd geeft 'voor de oogst' ook een tijd aan. We leven in de eindtijd. Daarom moet het besef van een ieder zijn dat we leven in de tijd voor de grote oogst, namelijk de wederkomst van de Heere Jezus. Vanuit dit perspectief moet en mag gewerkt worden.

Daarnaast hebben we als school een slogan als het gaat om het rechtdoen aan de onderlinge verschillen tussen de leerlingen en binnen het team. Deze slogan luidt: 'Verschil moet er zijn'. De volgende vier kernwaarden vinden wij hierbij erg belangrijk: geborgenheid, verbinding, verantwoordelijkheid en bloei.

  • Geborgenheid
  • Verantwoordelijkheid
  • Verbinding
  • Bloei