Bestuur VCOHW

De Groen van Prinstererschool gaat uit van de Vereniging voor Christelijk Onderwijs op Reformatorische Grondslag in de Hoeksche Waard, de VCOHW.

Het bestuur van de vereniging wordt gevormd door het dagelijks bestuur en door bestuursleden met een toezichthoudende functie. Gezamenlijk vormen zij het collectief bestuur.

Staand van links naar rechts.:

E.T. Benjert, P. van der Hoek, J. Los (directie-secretaresse), J.C. Drooger, A.P. Kleiberg, K. van der Linden en C.D. Timmerman.

Zittend van links naar rechts:
A. Vat (penningmeester), J.A. Nobel, R. Barth en Y.Paans (directeur-bestuurder)

635