Kennismaken

Kennismaken met de school

Onze school staat aan de rand van de bebouwde kom waardoor het schoolgebouw grenst aan de akkers. Van heel dichtbij zien we dat de akkers bebouwd worden: er wordt geploegd, gezaaid en geoogst. Onze missie is ook hieraan ontleend. Het Woord van God wordt elke dag gezaaid, onder biddend opzien of de Heere dit wil zegenen. Er wordt gezaaid voor de vorming van de kinderen zodat ze later ( "de oogst") hun gaven en talenten in kunnen zetten tot eer van hun Schepper en de naasten.

215