SMW

De gemeenten in de Hoeksche Waard hebben geld beschikbaar gesteld voor Schoolmaatschappelijk Werk. Voor onze school is er Schoolmaatschappelijk Werk ingekocht bij de Vluchtheuvel. Een organisatie die past bij de identiteit van onze school. Hieronder volgt de informatie, deze is ook te vinden in de schoolgids.

Waar is het Schoolmaatschappelijk Werk voor?

U kunt in verschillende situaties en met verschillende vragen bij het Schoolmaatschappelijk Werk terecht.

Het Schoolmaatschappelijk Werk heeft als doel dat kinderen zich op school optimaal kunnen ontwikkelen. De schoolontwikkeling van kinderen wordt natuurlijk sterk beïnvloed door de thuissituatie en vrijetijdsbesteding. Dit betekent dat u ook met niet school-gerelateerde vragen bij het Schoolmaatschappelijk Werk terecht kunt.

Enkele voorbeelden van problemen waarbij het Schoolmaatschappelijk Werk hulp kan bieden:

•             Vragen over het gedrag van uw kind
•             Opvoedingsvragen
•             Pesten en gepest worden
•             Moeite in het contact met leeftijdsgenootjes
•             Spanningen in de thuissituatie
•             Problemen op school
•             Echtscheidingsproblematiek van ouders
•             (Rouw)verwerking
•             Depressieve gevoelens
•             Een meningsverschil (met bijvoorbeeld de school)
•             Niet weten bij welke instantie u moet zijn.

Ook kinderen kunnen terecht bij het Schoolmaatschappelijk Werk. Hiervoor is altijd wel eerst de toestemming van ouders nodig.

Daarnaast biedt het Schoolmaatschappelijk Werk ondersteuning aan de school en de leerkrachten in de vorm van consultatie.

Werkwijze

Het Schoolmaatschappelijk Werk is een laagdrempelige en kortdurende vorm van hulpverlening. Na aanmelding vindt er altijd eerst een intakegesprek plaats met de ouders waarbij de schoolmaatschappelijk werkster samen met u de hulpvraag in kaart brengt. Er wordt gekeken of uw vraag door het Schoolmaatschappelijk Werk zelf beantwoord kan worden of dat er een doorverwijzing nodig is. Wanneer u bij een andere instantie moet zijn, zal de schoolmaatschappelijk werkster u begeleiden en doorverwijzen.

Wanneer uw vraag door het Schoolmaatschappelijk Werk zelf beantwoord kan worden, zal er een kortdurend hulpverleningstraject volgen. Vaak is er echter sprake van meerdere vragen. Dan is het mogelijk om zowel door te verwijzen als een individueel traject te doorlopen.

Contact

U kunt een afspraak maken met de schoolmaatschappelijk werkster via de intern begeleider bij ons op school. Op school is bekend wanneer de schoolmaatschappelijk werkster precies aanwezig is.

638