Locatieraad

De locatieraad van onze school bestaat uit 5 leden, die behoren tot de plaatselijke kerken. Zij hebben “identiteit” in hun portefeuille.
In de jaargids kunt u de namen en mailadressen vinden van de leden van de locatieraad. 

636