Speerpunten

Meerbegaafdheid

Leerlingen die meer dan een leerjaar voorlopen op het gebied van rekenen en/of begrijpend lezen, kunnen in aanmerking komen voor plustaken in rekenen en/of taal+. Iedere leerkracht vult voor deze leerling een signaleringslijst meerbegaafdheid in. In overleg met de ouders en de coördinator hoogbegaafdheid van de VCOHW wordt bekeken en besloten voor welke begeleiding deze leerling in aanmerking komt. Op donderdagmiddag worden de plusklas lessen gegeven op onze school. Naast deze lessen buiten de gewone klas, maken de leerlingen ook plusklas lessen in de eigen groep. 

 

Engels

Vanaf groep 1 komen de kinderen in aanraking met de Engelse taal. Dit met behulp van de methode ‘My name is Tom’. In iedere groep wordt iedere week op minimaal twee momenten in de week Engels aangeboden. De leerlijn Engels loopt vanaf groep 1 door tot en met groep 8. Het zo jong mogelijk beginnen met een vreemde taal zorgt ervoor dat de leerlingen de taal beter en sneller gaan beheersen. De leerlingen beleven veel plezier aan het op een speelse wijze bezig zijn met de Engelse taal. Naast genoemde methode wordt in de groepen 6 t/m 8 gewerkt met het online programma 'Holmwood’s'.
 

Seksuele vorming

In alle groepen wordt gewerkt aan seksuele vorming met behulp van de methode ‘Wonderlijk gemaakt’. Het is in onze tijd nodig dat onze kinderen op de juiste wijze zicht krijgen op deze prachtige gave van God. Met de methode 'Wonderlijk gemaakt' willen we onze leerlingen weerbaar maken en ondersteunen we de ouders bij dit deel van de opvoeding.

561