Onderwijsconcept

Klassikaal onderwijs en differentiatie

In alle groepen wordt klassikaal onderwijs gegeven. Tegelijk houdt de leerkracht rekening met de behoeften en draagkracht van de leerlingen. Zo wordt er bij rekenen, taal en spelling gedifferentieerd in drie groepen: minimum, basis en extra. De hoeveelheid werk en het niveau worden afgestemd op de behoeften van het kind.  

Betrokkenheid

Betrokkenheid van een kind is één van de voorwaarden om goed te kunnen leren. We proberen om in allerlei situaties de betrokkenheid van de leerlingen te vergroten.  Dit doen we door het doel van de les en de weg hier naar toe duidelijk te maken.

Dit houdt onder andere in dat we de volgende doelen willen behalen:

a. het ontwikkelen van didactische zelfstandigheid van de leerling

b. de leerling stuurt het eigen leergedrag

c. de leerling kan steeds preciezer vertellen. waar hij heengaat, hoe hij ervoor staat, wat de volgende stap is. Bijvoorbeeld: Wat was ik deze les aan het leren? Wat heb ik bereikt? Hoe kwam dat? Hoe kan ik het beter doen?

Een les wordt dan een leerreis. De leerkracht helpt kinderen gouden momenten te herkennen, leert om groei steeds preciezer te verwoorden, de leerkracht geeft de leerling feedback en bedenkt met de leerling hoe het de volgende keer nog beter kan.

453