Onderwijs

Op de Groen van Prinstererschool vinden we het belangrijk dat kinderen zich optimaal ontwikkelen.

Er is aandacht voor kinderen die leren moeilijk vinden en er is aandacht voor kinderen die meer aan kunnen. Er wordt gewerkt in niveaugroepen. Op deze manier sluiten we aan bij de onderwijsbehoeften en eigen mogelijkheden van de kinderen.

We gebruiken eigentijdse lesmethoden. We nemen bij voorkeur methoden die passen bij onze identiteit. De werkwijze van een aantal lesmethoden (zoals Wondering the World en Venster op Nederland) is gericht op het hart van de kinderen. Hierdoor leren kinderen zich verbinden aan de lesstof die wordt behandeld.

In alle groepen is er aandacht voor Engels.

Wij vinden het belangrijk dat onze kinderen zich veilig voelen op school en met plezier dagelijks aan het werk gaan. Daarbij is een goede samenwerking met de ouders van groot belang.

In de schoolgids wordt uitgebreider beschreven hoe bovenstaande vorm krijgt.

216