Over ons

De school

Onze school is een kleine school. In het landelijk gelegen dorp Klaaswaal vervult onze school een streekrol. Naast Klaaswaal, komen de leerlingen uit Mijnsheerenland, Numansdorp, Strijen, Westmaas en Fijnaard. Er zijn ongeveer 145 leerlingen op onze school. Dertien leerkrachten en twee onderwijsassistenten zijn aan onze school verbonden.

Missie en visie

De missie van onze school is "Zaaien voor de oogst". Onze missie is verbonden aan onze visie. Op onze school wordt op verschillende gebieden "gezaaid". Elke dag wordt het Woord van God "gezaaid". Dit doen we onder biddend opzien naar de Heere, met de vraag of Hij dit wil zegenen aan de harten van onze leerlingen.

Voor de vorming van onze leerlingen "zaaien" we een houding waar de leerlingen en hun omgeving later profijt van hebben. Het doel is dat kinderen hun gaven en talenten gebruiken tot eer van God en ten dienste van hun naasten.

Welbevinden van de leerling

In ons onderwijs staat het welbevinden van de leerling voorop. Dit is een belangrijke voorwaarde om tot ontwikkeling te komen. We houden in ons onderwijs rekening met verschillen. Niet ieder kind kan evenveel leerstof tot zich nemen. Naast de zorg voor kinderen die minder aan kunnen, wordt er ook aandacht besteed aan kinderen die meer aan kunnen.

Relatie met de ouders

We vinden het van belang dat er een open relatie is met de ouders, zodat de ouders zich welkom en gehoord voelen als het om hun kind of kinderen gaat.

 

Wanneer u meer wilt weten over de school, neem dan gerust contact op met de directeur. 0186-573594 of m.riemens@gvpklaaswaal.nl 

3x Groen van Prinsterer
  • Reformatorisch onderwijs
  • Extra aandacht voor Engels
  • Betrokken team en ouders
Foto schoolplein
Over de Groen van Prinsterer Lees meer
218