Aanmeldprocedure nieuwe leerlingen

Voor het aanmelden van uw kind op onze school, kunt u contact opnemen met Meneer M.P. Riemens of Mevrouw J. Boekee onder telefoonnummer 0186-573594 of via de email m.riemens@groenvanprinstererklaaswaal.nl of hboekee@vcohw.nl.

Als u uw kind wilt aanmelden dan krijgt een aanmeldingsformulier waarop u allerlei persoongegevens van u en uw kind moet invullen. Het ingevulde en ondertekende formulier kunt u op school bij bovenstaande personen inleveren. Graag zien we hierbij ook een kopie van de identiteitskaart of zorgpas. Naast dit formulier ontvangt u ook een voorschoolse vragenlijst, hierin wordt naar de ontwikkeling van uw kind gevraagd. Deze hoeft pas te worden ingevuld vlak voordat uw kind naar school gaat. Tevens ontvangt u van ons de schoolgids, de infogids kleuters en een ouderbrochure van de methode "Wonderlijk gemaakt".

De kleuterjuf zal enkele weken voordat uw kind vier jaar hoopt te worden, contact met u opnemen om uw kind een aantal dagdelen te laten wennen op onze school.

585